Pracownia ikon

Czysta Dziewico. Piękny hymn spisany przez św. Nektariusza z Eginy