Pracownia ikon

Brałam udział w różnych warsztatach osobiście i online. Przez lata ścigam i szlifuję techniki innych artystów w nadziei, że odnajdę swój głos, swój styl w ikonach.

Aby dom Boży, który jest we mnie, pokazał swoje okna i świeże podejście w projektowaniu powierzchni i połączeniu starych i nowych technik.

Próby przełożenia mojej wiary na obraz są pokazane na końcu po tradycyjnych ikonach. Jako wzory autorskie są podpisane. Zdarza się, że ktoś zamówi mój projekt ikony małżeńskiej lub kapłańskiej. Cieszę się wtedy jak dziecko. Choć wiem, że ciągle jestem w drodze, daje mi to odwagę do dalszych projektów.

 

 Czysta Dziewico. Piękny hymn spisany przez św. Nektariusza z Eginy