Pracownia ikon

Czysta Dziewico. Przepiękny hymn św. Nektariusza z Eginy